Produktové menuRozšírené vyhľadávanie

Zabudnuté heslo?
Zabudli ste svoje prihlasovacie meno?
Nemáte ešte účet? Registrácia


O šungite
1

 

DLHÁ TRADÍCIA

Pozitívny účinok šungitu poznali ľudia v Rusku už pred 300 rokmi. Prečo sa k nám však dostáva tento minerál až teraz? Načo slúži a ako sa dá používať? Čo sú to vlastne  fullerény a prečo pôsobia na človeka  tak priaznivo? Odpovede na tieto otázky sa dočítate práve tu.

Keďže bol šungit doteraz objavený a ťažený len v ruskej Karélii, nestačili sa správy o jeho účinku rozšíriť do našich zemepisných šírok. V Rusku sa však so šungitom pracuje už celé storočia. Látka sa skúmala a podávala ľuďom napríklad na čistenie vody. Využitie šungitu sa prvý krát spomína začiatkom 17. storočia, v súvislosti s Xéniou Romanovnou, matkou cára Petra I.

PRVÉ KÚPELE SO ŠUNGITOM

Neskôr nechal jej syn Peter na mieste prameňa postaviť prvé kúpele v Rusku, ktoré využívali účinky šungitu. Tu sa začal aj prvý výskum šungitu. Boli zistené napríklad jeho antiseptické účinky. To podnietilo cára Petra poskytnúť svojim vojakom šungit pre potreby čistenia pitnej vody.  Vo vojne proti Švédsku sa účinky šungitu prejavili veľmi dôrazne, keďže sa v ruskej armáde na rozdiel od švédskej neobjavili žiadne problémy spojené s pitnou vodou. Ale čo robí šungit takým výnimočným?

FULLERÉNY A ICH POZITÍVNE VLASTNOSTI

Fullerén je uhlíková molekula (pozri obrázok), ktorá je typická svojou guľovitou molekulárnou štruktúrou a symetriou. Šungit má uhlíkovú formu skladby fullerénu. V tomto storočí priniesla veda viac svetla do objasnenia výnimočnosti fullerénov. Prispeli k tomu aj poznatky nositeľov Nobelovej ceny, ktorí v 90-tych rokoch objavili osobité vlastnosti umelo vytvorených fullerénov, predtým ako bol zistený ich výskyt v šungite  v zemskej kôre. Pritom boli v týchto fullerénoch  objavené ich antioxidačné vlastnosti.  Antioxidanty ako napríklad vitamíny alebo karotény sú pre život a zdravie nevyhnutné.

struktura

 

VOĽNÉ RADIKÁLY

Voľné radikály sú hlavnou príčinou vzniku ochorení. Vznikajú účinkom žiarenia, spaľovaním, vplyvom ozónu a ich výskyt je dokonca dokázateľný aj v ovzduší. Voľné radikály majú síce krátku životnosť, no sú to chemicky veľmi aktívne látky. Pôsobia na látkovú výmenu človeka a negatívnym spôsobom ho ovplyvňujú akýmsi domino  efektom, a to tak, že napádajú všetky druhy buniek a ničia ich bunkovú a chromozómovú štruktúru. Antioxidanty pôsobia ako „hasiči“ prebytku voľných radikálov.

NEČISTOTY VO VODE

Podľa WHO sa vo vode nachádza približne 13.000 jedovatých látok, ktoré vyvolávajú cca 80% všetkých ochorení a ročne usmrtia takmer 25 miliónov ľudí. Najhlavnejšie znečistenia sú civilizačného pôvodu: ropné produkty, fenoly, ľahko oxidovateľné organické látky, zlúčeniny kovov, dusičnany, formaldehyd dioxíny, k tomu ešte herbicídy, pesticídy a minerálne hnojivá.

Nečistoty sa delia na tri skupiny: prvou skupinou sú plne rozpustné látky, ktoré sú vo forme oddelených molekúl a iónov menšie ako atómy, čím sa stávajú rozpoznateľné len pomocou chemickej analýzy. Druhú skupinu tvoria cudzie látky, ktoré pri zlúčení s vodou vytvárajú koloidné systémy, ako napríklad mydlá. Viditeľné sú len pod mikroskopom. Treťou skupinou sú cudzie látky, ktoré tvoria suspendované látky, ako napríklad častice piesku alebo hliny, produkty vylučovania živočíchov alebo baktérií.

„VODNÝ FILTER" PRE ENERGETICKY AKTÍVNU VODU

Svoj výnimočný účinok odhalí šungit práve vo vode, kde sa jeho minerálne zložky rozpustia a vyčistia vodu od znečistení. Obsahuje veľa prvkov periodickej sústavy. Šungit sa najviac hodí na čistenie a energetizovanie vody naviazaním látok na molekulárnej úrovni na svoje jadro. Na rozdiel od iných, často polymérnych filtrovacích látok, neovplyvňuje šungit život vo vode.

DOBRÝ PRI POUŽÍVANÍ MOBILNÉHO TELEFÓNU

Šungit slúži aj pri harmonizovaní geopatologických javov, ktoré sú prejavom napríklad zlomov v zemskej kôre, podzemných vôd alebo ložísk nerastných surovín. Človek, ktorý sa denne zdržuje v blízkosti takejto zóny, tým môže byť ovplyvnený. Šungit má najlepší harmonizujúci účinok pri používaní mobilného telefónu.

JEDINEČNÝ NOSIČ INFORMÁCIÍ

Podľa našich poznatkov dokáže šungit prijímať a odovzdávať informácie. Okrem jeho vlastných výnimočných kvalít, dokáže napríklad ukladať a ďalej odovzdávať afirmácie alebo posilnenia čakier.

 


 

Nákupný košík

VirtueMart
Váš košík je prázdny